Work, knowledge and power in contemporary capitalism | Praca, wiedza i władza we współczesnym kapitalizmie

Miejsce

Konferencja odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,

Adres: 

SGP 2017 – fotorelacja z Katowic

3rd International Conference

Wykład inaugurujący pierwszą edycję konferencji